Thị thực thăm thân C2 (Visa)

Theo Quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, Đối với người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có nhu cầu về thăm thân, thân nhân tại Việt Nam phải làm thủ tục bảo lãnh với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để duyệt lệnh cấp thị thực.
Thị thực thăm thân (ký hiệu VR) có giá trị một lần, với thời hạn giá trị không quá 03 tháng cấp cho người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có nhu cầu về thăm thân nhân.
 Hồ sơ gồm: 
-01 Đơn xin thị thực Việt Nam có dán ảnh (ảnh chụp không quá 1 năm, cỡ 4cmx6cm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu).
- Hộ chiếu hoặc Giấy Thông hành (Travel Document). Thời hạn giá trị còn lại của hộ chiếu/Giấy Thông hành phải dài hơn ít nhất là 1 tháng so với thời hạn giá trị của thị thực xin cấp.
- Lệnh cấp thị thực của Cục quản lý xuất nhập cảnh (có thể gửi bản sao hoặc scan) để đối chiếu.
Nếu cần thêm thông tin, quý vị có thể e-mail tới địa chỉ: consular@vietnamembassy.org.uk

Để thuận tiện cho việc về Việt Nam không phải xin thị thực, quý vị có thể tham khảo hướng dẫn xin miễn thị thực tại http://vietnamembassy.ie/giay-mien-thi-thuc-visa-exemption-certificate-3.html
  Download Tờ khai xin Thi thực thăm thân

Embassy of Viet Nam
Embassy of Vietnam
12-14 Victoria Road, London W8 5RD
Tel: 020 7937 1912
Fax: 0207 565 3853
        0207 937 6108

Telephone enquires:
Monday to Friday 9:30 to 12:30 and 15:30 to 17:30

Consular Section
Opening hours: 09:30 to 12:30 (Monday to Friday)
Fax: 0207 937 6108
       0207 937 6108

Email:
consular@vietnamembassy.org.uk