Hồ sơ ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài/Marriage Certification

1/ Tờ khai ghi vào Sổ việc kết hôn theo mẫu quy định: (Tờ khai)
 2/ Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp
 3/ Bản sao một các giấy tờ chứng minh về nhân thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
 4/ Bản sao hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú của người có yêu cầu

Trong trường hợp công nhận việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài mà trước đó công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Embassy of Viet Nam
Embassy of Vietnam
12-14 Victoria Road, London W8 5RD
Tel: 020 7937 1912
Fax: 0207 565 3853
        0207 937 6108

Telephone enquires:
Monday to Friday 9:30 to 12:30 and 15:30 to 17:30

Consular Section
Opening hours: 09:30 to 12:30 (Monday to Friday)
Fax: 0207 937 6108
       0207 937 6108

Email:
consular@vietnamembassy.org.uk