Giấy Miễn Thị thực/Visa Exemption Certificate

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI VIỆT NAM  ĐỊNH CƯ TẠI ANH VÀ CỘNG HÒA IRELAND Instructions for applying visa exemption certificate
I. Đối tượng được cấp
- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
- Người nước ngoài là vợ, chồng con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
- Mang hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài (dưới đây gọi tắt là hộ chiếu) có giá trị ít nhất 1 năm.
II. Đối tượng không được cấp
- Không đáp ứng các điều kiện để cấp giấy miễn thị thực.
- Thuộc các trường hợp chưa được cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 21 và Điều 28 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 III. Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực
 1. Đối với người Việt Nam định cư tại Anh và Ireland
i.       01 tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực theo mẫu tại trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn (Quý vị chỉ có thể khai đơn trực tuyến sau khi đã đọc hết phần hướng dẫn và kích chuột vào ô Khai trực tuyến. Tờ khai hợp lệ được in ra phải đầy đủ, chính xác các mục theo yêu cầu và hàng mã số (barcode) phải rõ ràng. Trong trường hợp Tờ khai không chính xác, không đầy đủ hoặc không in được hàng mã số, Quý vị cần phải làm lại Tờ khai khác. Quý vị phải khai các thông tin tại mục 12 trong Tờ khai chỉ trong trường hợp có trẻ em có tên trong hộ chiếu của bố/mẹ. Trẻ em đi cùng chuyến nhưng mang hộ chiếu riêng thì phải có Tờ khai riêng, không kê khai trong cùng tờ khai của bố/mẹ hoặc người đỡ đầu.)
ii.       02 tấm ảnh mầu mới chụp cỡ 4×6, phông nền trắng, mắt nh́n thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời).
iii.       Hộ chiếu Anh hoặc Ireland hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của Anh hoặc Ireland còn giá trị sử dụng ít nhất một năm (nộp bản gốc và một bản sao để lưu hồ sơ).
iv. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờchứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cụ thể: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận được thôi quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam, giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứngminh quốc tịch Việt trước đây (giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam trước đây, thẻ cử tri...).
 
v. Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam thì nộp thêm bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân
Việt Nam (giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác chứng
minh quan hệ cha, mẹ, con).
IV. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy miễn thị thực do bị mất, hỏng, hết hạn hoặ điều chỉnh nội dung trong Giấy miễn thị thực
i.       01 tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực theo mẫu tại trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn (Quý vị chỉ có thể khai đơn trực tuyến sau khi đã đọc hết phần hướng dẫn và kích chuột vào ô Khai trực tuyến. Tờ khai hợp lệ được in ra phải đầy đủ, chính xác các mục theo yêu cầu và hàng mã số (barcode) phải rõ ràng. Trong trường hợp Tờ khai không chính xác, không đầy đủ hoặc không in được hàng mã số, Quý vị cần phải làm lại Tờ khai khác. Quý vị phải khai các thông tin tại mục 12 trong Tờ khai chỉ trong trường hợp có trẻ em có tên trong hộ chiếu của bố/mẹ. Trẻ em đi cùng chuyến nhưng mang hộ chiếu riêng thì phải có Tờ khai riêng, không kê khai trong cùng tờ khai của bố/mẹ hoặc người đỡ đầu.
ii.       02 tấm ảnh mầu mới chụp cỡ 4×6, phông nền trắng, mắt nh́n thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời).
iii.       Hộ chiếu Anh hoặc Ireland hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của Anh hoặc Ireland còn giá trị sử dụng ít nhất một năm (nộp bản gốc và một bản sao để lưu hồ sơ).
iv. Giấy miễn thị thực cũ, nếu bị mất phải có đơn báo mất.
 
v. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh nội dung cần điều chỉnh trong giấy miễn thị thực.
V. Thời hạn của Giấy miễn thị thực
- Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa 05 năm và ngắn hơn thời hạn còn giá trị của hộ chiếu ít nhất 06 tháng. Người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấymiễn thị thực, được cấp chứng nhận tạm trú 06 tháng cho mỗi lần nhập cảnh; nếu giấy miễn thị thực còn thời hạn dưới 06 tháng thì được cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn của giấy miễn thị thực.
Trường hợp có nhu cầu ở lại quá 06 tháng, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng thì được xem xét, giải quyết gia hạn tạm trú, không quá 06 tháng tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi tạm trú.
 
VI. Trong mọi trường hợp, kể cả đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Giấy miễn thị thực chỉ được cấp trên cơ sở ý kiến đồng ý của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24/09/2015 của Chính phủ).
IV. Nếu gửi qua bưu điện, hồ sơ gửi về:
Address: 
Embassy of Vietnam
12-14 Victoria Road,
London W8 5RD
Tel: 020 7937 1912
- Đề nghị gửi  01 phong bì có ghi chính xác, rõ ràng địa chỉ người nhận để gửi trả kết quả
- Lệ phí bưu điện: 10 bảng/hồ sơ
 
 I. Eligibility
-  Vietnamese people residing overeas.
- Spouses and children of  Vietnamese citizens or of Vietnamese people residing overeas.
- Having passport of at least 1 year of validity.
 II. Those who are not eligible for visa exemption certificate
- Those who do not meet the requirements for visa exemption certificate
- Those who fall into the cases subject to suspension from entry and exit stipulated in Article 21 and Article 28 of the Law on Entry, Exit, Transit and Residence of foreigners in Viet Nam.
III. Dossier
i.       One completed Application Form (to be filed online at http://mienthithucvk.mofa.gov.vn, then to be printed out and submitted to the Embassy, this is a compulsory requirement). Children who have their own passports must submit separate forms.
ii.       Two recent passport photographs (size 4×6, with white background, direct look, without glasses or headwear), one of which should be attached to the form.
iii.       Foreign passports or another ID forms in lieu of passports, which has at least 1 year of validity. A copy of the passport and ID documents must also be submitted for record at the Embassy.
iv.       Vietnamese people residing overseas submit certified copies of original documents or present copies attached to original documents for reference one of the following papers: birth certificate, decision for renunciation of Vietnamese citizenship or certificate of loss of Vietnamese citizenship, other papers indicating Vietnamese citizenship or valid to prove the original Vietnamese citizenship of the applicant;
v.  Foreigners also submit certified copies of original documents or present copies attached to original documents for reference of papers proving their spouse or child relationship with Vietnamese citizens or overseas Vietnamese;

IV. Re-issue of Certificate for Visa Exemption (in cases of loss, damage, expiry or admendment of the certificate ):
i. If the initial application was lodged at the Embassy of Vietnam in London:
- One completed Application Form (to be filed online at http://mienthithucvk.mofa.gov.vn, then to be printed out and submitted to the Embassy, this is a compulsory requirement). Children who have their own passports must submit separate forms.
- Two recent passport photographs (size 4×6, with white background, direct look, without glasses or headwear), one of which should be attached to the form.
- Foreign passports or another ID forms in lieu of passports, which has at least 1 year of validity. A copy of the passport and ID documents must also be submitted for record at the Embassy.
- A visa exemption certificate, if lost, notice of the loss shall be required;
- Certified copies of original documents or copies attached to original documents for reference of papers proving the content to be adjusted in visa exemption certificate.
ii. If the previous application being made at another post/mission
Applicants must complete the entire process as the first time application.
V. Validity
- Visa exemption certificate shall be valid for up to 05 years and expires at least 6 months before the expiration of the holder’s passport or international travel document.
- Visa exemption certificate shall be issued to people entering Viet Nam for family visit and settlement of personal business.
V. In all cases, even with Vietnamese people residing overseas, the Certificate of visa exemption can only be issued after receiving the approval of the Immigration Department, Ministry of Public Security (Governmental Decree Number 82/2015/ND-CP dated 24 September 2015)
VI. Application can be lodged in person or by post.
Address: 
Embassy of Vietnam
12-14 Victoria Road,
London W8 5RD
Tel: 020 7937 1912
  • A self-addressed envelope is required.    
Postal fee is 10 pound/Applicant

Embassy of Viet Nam
Embassy of Vietnam
12-14 Victoria Road, London W8 5RD
Tel: 020 7937 1912
Fax: 0207 565 3853
        0207 937 6108

Telephone enquires:
Monday to Friday 9:30 to 12:30 and 15:30 to 17:30

Consular Section
Opening hours: 09:30 to 12:30 (Monday to Friday)
Fax: 0207 937 6108
       0207 937 6108

Email:
consular@vietnamembassy.org.uk