Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân/Marriage Status Verification


Hồ sơ gồm:
- Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Tờ khai
- 01 bản photo hộ chiếu ( đề nghị mang theo Hộ chiếu gốc để đối chiếu)
- Giấy tờ về cư trú còn giá trị (thị thực hoặc thẻ cư trú – residence permit)
- Chứng nhận chưa đăng ký kết hôn tại cơ quan hộ tịch của Ai-len
- Bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực (nếu đã ly hôn) hoặc giấy chứng tử (nếu góa vợ, góa chồng)  

Thời gian trả kết quả: Sau 05 ngày làm việc.
 

Embassy of Viet Nam
Embassy of Vietnam
12-14 Victoria Road, London W8 5RD
Tel: 020 7937 1912
Fax: 0207 565 3853
        0207 937 6108

Telephone enquires:
Monday to Friday 9:30 to 12:30 and 15:30 to 17:30

Consular Section
Opening hours: 09:30 to 12:30 (Monday to Friday)
Fax: 0207 937 6108
       0207 937 6108

Email:
consular@vietnamembassy.org.uk